verlatene

All Noun
5 examples (0.02 sec)
  • Zoo was er dan iemand, die haar lief had, haar, de verlatene! Cited from Liedekens van Bontekoe en vijf novellen, by E.J. Potgieter
  • De hemel was als met bloed geverfd; men kon in de verlatene straten alles in een vaal en akelig licht onderscheiden. Cited from De omwenteling van 1830, by Hendrik Conscience
  • Nyslott heeft een vriendelijker aanzien dan de andere finsche steden; het heeft niet het sombere en verlatene van Abo, van Wiborg en Villmannsstrand. Cited from Indrukken van Finland, by Clara Engelen
  • Het is een blij geluid; ook de droefheden der liefde: het smachten en klagen, het leed van de verlatene, worden opgenomen in dien zoeten toon. Cited from Herfsttij der Middeleeuwen, by Johan Huizinga
  • Die vrouw, toen zij zelve kind was, had hare eerste jaren doorgebracht onder de waakzaamheid eener onwetende en grove oude vrouw, te midden van verlatene kinderen, wier moeders, evenals de hare, den ganschen dag op de fabriek hadden te arbeiden. Cited from Bavo en Lieveken, by Hendrik Conscience