verlaten om de

5 examples (0.02 sec)
  • Dadelijk begon hij over den oogst en over de notabelen van de gemeente, want zijn vader had Colleville verlaten om de hoeve van Ecocs te betrekken, zoodat ze nu buren waren. Cited from Drie Vertellingen, by Gustave Flaubert
  • Intusschen hadden de Gentenaars met hunne gehuurde hulpbenden, en op hun voorbeeld ook vele Franschen, de bestorming verlaten om de proostdij en het klooster uit te plunderen. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
  • De knecht had haar verlaten om de geneesheeren te gaan helpen; doch na eenige oogenblikken werd hij door hen teruggezonden naar de kamer, waar mevrouw Van Valburg zich bevond. Cited from Avondstonden, by Hendrik Conscience
  • Lorenzo was de kapitein van het groote koopvaardijschip, dat zoo juist Venetie had verlaten om de havens der Noord-en Oostzee te bezoeken; Lenora was zijne zuster, Dona Maria zijne moeder. Cited from Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw, by Coopman
  • Te Citas moeten wij den grooten weg verlaten om de bosschen in te gaan; wij moeten dus hier onze rijtuigen achterlaten, en in de plaats daarvan ons dragers, ezels en muildieren aanschaffen: daartoe is natuurlijk tijd noodig, en het verblijf te Citas is in het minst niet uitlokkend. Cited from Reis naar Yucatan, by Desire Charnay