verlaten en

30 examples (0.02 sec)
 • Ik ga u verlaten en naar de stad terugkeeren. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Sedert hij de universiteit verlaten en gezelschappen bezocht had, was hij in geen club meer geweest. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Ik had mijn man moeten verlaten en van voren af aan een nieuw leven moeten beginnen. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Het leven had zijn laatsten snik gegeven, en alles stond verlaten en kapot. Cited from Pallieter, by Felix Timmermans
 • De deken gebood Uilenspiegel het graf te verlaten en zijnen bochel te wrijven tegen den kant van de zerk. Cited from De legende van Uilenspiegel, by Charles de Coster
 • Het was een ware oceaan met de grillige omtrekken der aardsche oevers, maar verlaten en van een verschrikkelijk woest voorkomen. Cited from Naar het middelpunt der Aarde, by Jules Gabriel Verne
 • Wij hebben nu de vlakte verlaten en trekken in zuidoostelijke richting voort, naar den voet van de Cordillera. Cited from Reis naar Yucatan, by Desire Charnay
 • Daar heb je Sir Henry Ashthon, die Engeland moest verlaten en een heel leelijken naam achterliet. Cited from Het portret van Dorian Gray, by Oscar Wilde
 • Ze besloten dan dat ze de stad zouden verlaten en vermeien in de opgroenende velden aan den rand van het aloude Zeunierwoud. Cited from 't Bedrijf van den kwade, by Herman Teirlinck
 • Mie-Wanna had dus besloten, Bolderhout te verlaten en met haar huisgezin naar de stad te trekken. Cited from De baanwachter, by Hendrik Conscience
 • Wie of hier hangends hoofds ineengekrompen zit, Verlaten en bedrukt, en zonder nood beladen? Cited from Lucifer, by Joost van den Vondel
 • Al spoedig had inmiddels het gesprek het terrein der dingen van den dag verlaten en was het overgegaan tot onderwerpen van meer algemeenen aard. Cited from Akbar,by Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer
 • Hij vertelde den man dat hij verlaten en verdwaald was, en dankbaar volgde hij hem naar de kleine woning onder den geelgebladerden lindeboom. Cited from De kleine Johannes, by Frederik van Eeden
 • Hij moest wel gelooven dat zijn dief den Peninsular spoorweg had verlaten en zich verborgen hield in een van de noordelijke provincien. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Het was duidelijk, dat wij den weg van de lava hadden verlaten en dat dit pad niet naar den haard van den Sneffels kon leiden. Cited from Naar het middelpunt der Aarde, by Jules Gabriel Verne
 • De Schelde, waarvan de wit-glimmende wenteling door de wester- galmgaten te zien was, lag leeg van schepen, verlaten en naargeestig als een gevloekte stroom. Cited from De Val van Antwerpen, by Jozef Muls
 • P.S. Badoe en Soera hebben ons gisteren verlaten en ik mag u verzekeren, meester, dat ik het geenszins betreur. Cited from De Zwarte Kost, by Cyriel Buysse
 • Men moet den weg verlaten en een weinig links afslaan om de eerste huizen te bereiken van Njegosch, de hoofdplaats van een distrikt, dat verscheidene dorpen omvat. Cited from De Aarde en Haar Volken, Jaargang 1877, by Various
 • Degenen die u niet mogen verlaten en, in geval wij gelukken, uwe zuster en jonkvrouw Dakerlia moeten beschutten, staan in het midden. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Toen de trein Sacramento verlaten en Junction, Roclin, Auburn en Colifax gepasseerd was, kwam hij in het dichtste gedeelte van de Sierra-Nevada. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Next »