vergeten

All Adverb Verb Noun Adjective
173 examples (0.04 sec)
 • En de rust en de stilte van die stad, zij deed de werkelijkheid van den oorlog vergeten. Cited from De Val van Antwerpen, by Jozef Muls
 • Want de schuld van Charleston kan niet vergeten en vergeven worden. Cited from De Aarde en Haar Volken, Jaargang 1877, by Various
 • Heeft u vergeten dat een kind zijn vader en moeder moet achten en liefhebben? Cited from Dramatische werken, by Henrik Ibsen
 • En dat deed hem het veld en de alderblauwste lucht vergeten. Cited from Pallieter, by Felix Timmermans
 • De ketel en 't vuur was ze vergeten. Cited from Dagen, by Stijn Streuvels
 • Zij had alweer de broeihen en de konijntjes vergeten. Cited from Het leven van Rozeke van Dalen, deel 1, by Cyriel Buysse
 • De anijsreuk die van de hagedoornrozekes in zijnen neus kwam, deed hem het schip vergeten. Cited from Pallieter, by Felix Timmermans
 • Het was de bediende, die de handschoenen haalde, welke hij had vergeten. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • U is hem glad vergeten, maar het is toch aardig van u, dat u doet alsof u het weet. Cited from Het portret van Dorian Gray, by Oscar Wilde
 • Hij had het verleden, de overwonnen hinderpalen en de doorgestane gevaren vergeten. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • En die heeft gindschen liefgekregen en wilde u haten, maar ik kon u niet vergeten, die vroeger waart. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • En daar zat ik dan met mijne vroegere, nu half vergeten schepselen voor mij. Cited from Vogels van diverse pluimage, by Carel Vosmaer
 • Als men de menschen wil vergeten, verlicht men hunne gevangenis niet. Cited from 20.000 Mijlen onder Zee: Oostelijk Halfrond, Vol. 1 by Jules Verne
 • Het Leven was er nu voor goed, de winter was vergeten en de reusachtige zomer stond voor de deur. Cited from Pallieter, by Felix Timmermans
 • Vader had hem op de fabriek ontvangen en hem in zijnen zak gestoken en vergeten. Cited from Bavo en Lieveken, by Hendrik Conscience
 • Bij een lang vergeten schermutseling was het gebouw van zijn dak beroofd en half vernield. Cited from Ben-Hur, by Lewis Wallace
 • Heb je vergeten dat er een vrouw in ellende en schande gestorven is door jouw schuld? Cited from Dramatische werken, by Henrik Ibsen
 • Jouw stem en die van Sibyl Vane zijn twee dingen, die ik nooit zal vergeten. Cited from Het portret van Dorian Gray, by Oscar Wilde
 • Was dat dan zoo lang geweest, dat zij haar man, beneden vergeten had. Cited from Een liefde, by Lodewijk van Deyssel
 • Zoo gauw was de gespannene, zwijgende doening vergeten en alles keerde in beweging en geruchte. Cited from Dagen, by Stijn Streuvels
 • Next »

How vergeten gets used

Words starting with vergeten