laten

All Adverb Adjective
457 examples (0.03 sec)
 • The laten were tenants of lands they did not own and might be tied to it in the manner of serfs, but in later times might buy their freedom.
 • De matrozen hoozen 't water uit de sloep en laten deze te water. Cited from Een twaalftal samenspraken, by Erasmus
 • Also she said that when she wolde wyl him to do any thinge for her, she wolde say her Pater noster in laten. Cited from The Witch-cult in Western Europe, by Margaret Alice Murray
 • Buitendien ben ik altijd bij de leveranciers van Dartmoor en die laten me met rust. Cited from Het portret van Dorian Gray, by Oscar Wilde
 • En de oude en gebrekkelijke zou men laten gaan. Cited from De legende van Uilenspiegel, by Charles de Coster
 • Door het lot van u verwyderd, wil ik u hetzelve tot eene gedachtenis laten. Cited from Myne eerste vlerken, by Eugeen Edward Stroobant
 • Passepartout was er de man niet naar om er gras over te laten groeien. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • De bres is breed genoeg om eene compagnie in front door te laten. Cited from De legende van Uilenspiegel, by Charles de Coster
 • De consul mocht u laten roepen en dan was ik mijn winst kwijt. Cited from Ben-Hur, by Lewis Wallace
 • Ik neem de pen in de hand om u te laten weten den staet van mijn gezonteit en verop van u hetzelfde. Cited from Het leven van Rozeke van Dalen, deel 2, by Cyriel Buysse
 • Hij had de eigenschappen van een jonkman en deze regelden zijn doen en laten. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Due to the saltbushes being the main source to diet the Procoptodon "goliah" was heavily dependent on free-standing water to help promote the processing of its salt-laten diet.
 • Men had het vuur laten verzwakken, en het water van de gesmolten sneeuw was onder mij vastgevrozen. Cited from De omwenteling van 1830, by Hendrik Conscience
 • However, he ends up seriously involved with the Windwalker Furious Tide of Light at the end of Gilded Laten Bones.
 • En onzelfzuchtigheid bestaat in het ongemoeid laten van de levens van anderen door anderen niet te bedillen. Cited from Individualisme en socialisme, by Oscar Wilde
 • Jan hief zijn zweep op, en wilde de jongens dwingen de kar los te laten. Cited from De Zoon van Dik Trom, by C. Joh. Kieviet
 • De man antwoordde, dat hij zich naar de stallen had laten brengen. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Doch moet ik u dan uwe avonden laten, gun mij ook de mijnen! Cited from Akbar,by Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer
 • Laten we de proef eens nemen, of het echt is, wat we opmerken. Cited from Meesterstukken van Rembrandt Harmensz. Van Rijn, by G. Kielder
 • Zonder zijn hand los te laten, ging zij met hem het salon binnen. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Next »