Heere God

5 examples (0.03 sec)
  • Heere-God, de felle wintervorst had weer al de waterzabbering bekorst en bevroren! Cited from Dagen, by Stijn Streuvels
  • Wij leefden getweeen gelukkig in eere en in deugd; wij beminden elkander, dat weet gij, Heere God, die ons ziet! Cited from De legende van Uilenspiegel, by Charles de Coster
  • Die aanbiedingen sloeg ik af, omdat ik een Jood was, en zoomin den Heere God kon vergeten, als onze groote profeten of de stad door David en Salomo gebouwd. Cited from Ben-Hur, by Lewis Wallace
  • Er werd alleen bevonden, dat hij een meedoogenlooze spotter was, die met iedereen gekscheerde, maar dat hij nooit het minste kwaad gesproken had noch van den Heere God, noch van de Maagd Maria, noch van de santen. Cited from De legende van Uilenspiegel, by Charles de Coster
  • Als ze geweld deed om te roepen, bleef de stem haar in de keel en wat ze ook wrocht om de armen te zwaaien en teeken te doen, heur leden bleven slap en zie, heere God, nu naderden zij den vlierboom en ze gingen reiken op de teenen om te zien over 't steenen omhein van den waterput! Cited from Dagen, by Stijn Streuvels