had verlaten

11 examples (0.03 sec)
 • Robrecht opende metterhaast en leidde de twee ontijdige bezoekers zonder spreken tot in de zaal, welke hij zooeven had verlaten. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Toen Passepartout het International Hotel binnentrad scheen het hem toe of hij Engeland niet had verlaten. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Hij moest wel gelooven dat zijn dief den Peninsular spoorweg had verlaten en zich verborgen hield in een van de noordelijke provincien. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Een uur nadat hij Bombay had verlaten, had de trein de viaducts gepasseerd, het eiland Salsette doorsneden en volgde hij den weg over het vasteland. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Phileas Fogg was dus, op vier en twintig uren na, en regle met zijn programma, vijf en dertig dagen nadat hij Londen had verlaten. Cited from De reis om de wereld in tachtig dagen, by Jules Verne
 • Op zijne vraag zeide hem de schalk, die de poort opende, dat mher Van Woumen sedert gisterenavond was teruggekeerd, maar nu daareven den Steen had verlaten. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Sedert ik de boot, had verlaten, was mij voortdurend een reus gevolgd, in montenegrijnsch kostuum, met de ruime bruin gestreepte plaid, die tot de uitrusting dezer bergbewoners behoort, over den rug geworpen. Cited from De Aarde en Haar Volken, Jaargang 1877, by Various
 • Eerst toen Anna reeds het huis had verlaten en de Engelsche gouvernante hem vroeg, of zij alleen of met hem zou dineeren, werd hem zijn geheele toestand duidelijk en was hij daarover zeer ontsteld. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Het was David Snoek, de bode van het grauwwerkersgilde, die, door de nachtelijke stilte uitgelokt, zijne verborgene schuilplaats had verlaten, in de hoop dat hij door de vlucht zou kunnen ontkomen; maar eenig gerucht door hem gemaakt, had hem verraden. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Toen Lewin zijn vrouw had verlaten, hernam hij den loop zijner gedachten en, in plaats van in het salon terug te keeren, waaruit de stemmen tot hem doordrongen, bleef hij nog op de ballustrade van het terras leunen. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • Lorenzo was de kapitein van het groote koopvaardijschip, dat zoo juist Venetie had verlaten om de havens der Noord-en Oostzee te bezoeken; Lenora was zijne zuster, Dona Maria zijne moeder. Cited from Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw, by Coopman