geven

All Adverb Noun Verb Adjective
471 examples (0.02 sec)
 • En wiens hand moet u die geven, zoo niet de mijne? Cited from Ben-Hur, by Lewis Wallace
 • Search but further And there's a golden brooch in it, a diamond, Upon my byrthday geven mee by my father. Cited from A Collection Of Old English Plays, Vol. IV., Edited by A.H. Bullen
 • Men noemt nu cenotes de inzinkingen van den bodem, die tot dit water toegang geven. Cited from Reis naar Yucatan, by Desire Charnay
 • This rule is good to be geven, to one that were prince of all the world, bicause it is lawfull for him to choose men out of those places, whiche he shall thinke beste. Cited from Machiavelli, Volume I, by Niccolo` Machiavelli
 • Zij kent de geneesmiddelen van de Egyptenaars; maar die geven niets. Cited from Ben-Hur, by Lewis Wallace
 • Men kan het niet verwerven dan door alles op te geven wat men bezit. Cited from De profundis, by Oscar Wilde [Tr.: P.C. Boutens]
 • En het zijn de twee officieren, die er actie aan geven. Cited from Meesterstukken van Rembrandt Harmensz. Van Rijn, by G. Kielder
 • Want wie goeden raad weet te geven verdient de lof van een verstandig man. Cited from De Edda, by Frans Berding
 • Daar zal men u kennis geven van het ontwerp. Cited from De Kerels van Vlaanderen, by Hendrik Conscience
 • Hazes dedicated the album Liefde, leven, geven to Griek's memory.
 • En het antwoord op die vraag kan alleen de historie geven. Cited from Reis naar Yucatan, by Desire Charnay
 • Foei man, ik zou me schamen, om mijn kind zoo'n opvoeding te geven. Cited from De Zoon van Dik Trom, by C. Joh. Kieviet
 • Henslowe notes that the advance to Porter and Chettle was made after Porter "hath geven me his worde for the performance of the same and all so for my money".
 • Ik wilde aan die kinderen een adelbrief geven van myne hand. Cited from Max Havelaar, by Multatuli
 • Misschien kan hij me inlichtingen geven, die me een beetje op weg helpen. Cited from De Zoon van Dik Trom, by C. Joh. Kieviet
 • De stroomen geven slib, en koesteren de gronden. Cited from Lucifer, by Joost van den Vondel
 • En dan zou je de kerk gelijk kunnen geven. Cited from De mannen van '80 aan het woord, by E. D'Oliveira
 • In de wachtkamer sliep hij in en begon in den slaap de zieken de merkwaardigste voorschriften te geven. Cited from Anna Karenina, by Lev Nikolaevica Tolstoi
 • De hierbij gevoegde landkaart zal u over deze verdeeling een juister denkbeeld geven. Cited from Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw, by Coopman
 • Men riep ons in de herherg om elk zijn nummer te geven en de wachtbeurt te regelen. Cited from De omwenteling van 1830, by Hendrik Conscience
 • Next »

Words starting with geven