bruisen

All Verb
4 examples (0.01 sec)
  • En hecht u dan waarlijk zooveel waarde aan dat leven dat u daarginder hoort bruisen en ruischen? Cited from Dramatische werken, by Henrik Ibsen
  • Geheimzinnig lokkend klonk een groot gestadig bruisen van gene zijde, door een koelen wind overgedragen. Cited from De kleine Johannes, by Frederik van Eeden
  • Een donderslag, die alles dreunen doet, die de zee doet bruisen en koken, wordt thans gehoord! Cited from Goede Vaer Tromp, by Pieter Louwerse
  • Eensklaps werd mijne oplettendheid gaande gemaakt door het bruisen van snelstroomend water, toen reden we een brug over en zag ik, even tusschen de reten van het zeildoek door, een woesten stroom die zijn smallen weg baant tusschen twee rotswanden. Cited from Indrukken van Finland, by Clara Engelen

Words starting with bruisen