altijd

All Adjective Adverb Noun Verb
712 examples (0.04 sec)
 • The next feature film which Balthazar directed, Tot Altijd, was released in January 2012.
 • Buitendien ben ik altijd bij de leveranciers van Dartmoor en die laten me met rust. Cited from Het portret van Dorian Gray, by Oscar Wilde
 • Dat is 'n golf van begin tot eind, die altijd voortgaat. Cited from De mannen van '80 aan het woord, by E. D'Oliveira
 • Ik geef me u geheel en al: voor anderen verberg ik me altijd. Cited from Extaze, by Louis Couperus
 • Was het niet Grautier, die altijd schreef over "la consolation des arts"? Cited from Het portret van Dorian Gray, by Oscar Wilde
 • The compilation album Altijd Dichtbij (Always close by) was released in 1998 and contained a selection of five years of hits.
 • Is de oorlog per se in strijd met het recht m.a.w. is hij immer en altijd onrecht? Cited from Hugo de Groot en zijn rechtsphilosophie, by H. Bertens
 • Nog altijd woei de vlag met de Halve maan van den achtersteven! Cited from Goede Vaer Tromp, by Pieter Louwerse
 • Het is voor u en de uwen, voor altijd. Cited from Ben-Hur, by Lewis Wallace
 • En het is altijd goed om de meerderheid op zijn hand te hebben. Cited from Dramatische werken, by Henrik Ibsen
 • De bevrijding van de maagd is het meest oorspronkelijke en altijd jonge romantische motief. Cited from Herfsttij der Middeleeuwen, by Johan Huizinga
 • De geestdrift der idee blijft altijd het ontspringpunt van schoonheid en waarheid en ook van goedheid. Cited from De jongere generatie, by E. D'Oliveira
 • Dat gaat zoo maar altijd door; b.v. ik zal een drama beginnen. Cited from De mannen van '80 aan het woord, by E. D'Oliveira
 • De onafhankelijkheid van het land heeft in hem altijd een voorvechter gevonden. Cited from Noorwegens Letterkunde in de Negentiende Eeuw, by R.C. Boer
 • Op de schelp zit de parel altijd vast, doch in het vleesch is zij los. Cited from 20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond, V. 2 by Jules Verne
 • Pallieter reed maar altijd door, zacht wiegend als meegedragen door den wind. Cited from Pallieter, by Felix Timmermans
 • Hij grijnsde haar toe met de wanhopige eentonigheid zijner vormen en kleuren van altijd. Cited from Een liefde, by Lodewijk van Deyssel
 • Nergens ontbreekt bij het huis de voorgeschreven brandladder en de ton, die altijd met water gevuld moet zijn. Cited from Indrukken van Finland, by Clara Engelen
 • Hij kwam anders altijd ten minste tweemaal in de week eens aan. Cited from Een liefde, by Lodewijk van Deyssel
 • De u wordt als oe uitgesproken, en de klemtoon valt altijd op den eersten lettergreep. Cited from Indrukken van Finland, by Clara Engelen
 • Next »