abstracte

All Adjective
5 examples (0.01 sec)
  • Niet voor een abstracte gedachte treedt hij op, maar voor de eenvoudige plichtsvervulling, die men van een man verwachten mag. Cited from Noorwegens Letterkunde in de Negentiende Eeuw, by R.C. Boer
  • Het is, in de school voorzeker gesublimeerd en verijld, in het leven de houding van den primitieven mensch, die aan alle abstracte dingen wezen en substantie toekent. Cited from Herfsttij der Middeleeuwen, by Johan Huizinga
  • Of hij zoekt haar in de abstracte dingen: de schoonheid des levens is de levenswandel zelf volgens de leiding en het bevel der goddelijke wet, ontdaan van de leelijkheid der zonde. Cited from Herfsttij der Middeleeuwen, by Johan Huizinga
  • Er is behoudens de regelen der abstracte logica geen correctief, dat ooit een fout in de classificatie aanwijst, en daardoor wordt de geest misleid omtrent de waarde van zijn denkarbeid, en de stelligheid van het systeem wordt overschat. Cited from Herfsttij der Middeleeuwen, by Johan Huizinga
  • Op geestelijk gebied is de abstracte gods-idee de spiegel van werkelijke maatschappelijke verhoudingen, op moreel gebied is de godsdienst noodig als "de breidel der rijken en de troost der armen" gelijk Rousseau het zeer juist uitdrukte. Cited from Jean Jacques Rousseau, by Henriette Roland Holst

Words starting with abstracte